Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Materiały do cwiczeń js

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

!!  UWAGA tylko dzisiaj  dodatkowe zajęcia z programowania w java script poprzez FB

 

Materiały do ćwiczań z java script

1a. Lekcja pierwsza -----> FILM programowanie w java script "zegar"

1 .zegar wydruk programu

gotowy zegar

2. liczby dodatnie i ujemne -------> FILM "Mechanika działania skrytptów"

3. generator liczb z podanego zakresu

----> FILM zapis liczb, IEEE 754, zaokrąglanie wartości

4. projekcja slajdów

5. gra w bałwana /szubienica/ ----- > FILM "Gra w wisielca"

6. gra ciepło zimno (zastosowanie jquery)

7. proste gry w java script

8. Przykład księgi gości z wykorzystaniem java script i php

-----------------------------------------------------------

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

<title>Znajdź ukryty skarb!</title>

</head>


<body>

<h1 id="nagłówek">Znajdź ukryty skarb!</h1>


<img id="mapa" width=400 height=400 src="http://nostarch.com/images/treasuremap.png">


<p id="odległość"></p>


<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>


<script>

// Wylosuj liczbę z przedziału od 0 do wartość zmiennej rozmiar minus 1

var uzyskajLosowąLiczbę = function (rozmiar) {

return Math.floor(Math.random() * rozmiar);

};

// Oblicz odległość między kliknięciem a celem

var obliczOdległość = function (zdarzenie, cel) {

var diffX = zdarzenie.offsetX - cel.x;

var diffY = zdarzenie.offsetY - cel.y;

return Math.sqrt((diffX * diffX) + (diffY * diffY));

};

// Uzyskaj łańcuch reprezentujący odległość

var skonstruujPodpowiedź = function (odległość) {

if (odległość < 10) {

return "Parzy!";

} else if (odległość < 20) {

return "Gorąco";

} else if (odległość < 40) {

return "Ciepło";

} else if (odległość < 80) {

return "Letnio";

} else if (odległość < 160) {

return "Zimno";

} else if (odległość < 320) {

return "Mróz";

} else {

return "Syberia!";

}

};

// Ustawiamy nasze zmienne

var szerokość = 400;

var wysokość = 400;

var kliknięcia = 0;

// Wylosuj miejsce ukrycia skarbu

var cel = {

x: uzyskajLosowąLiczbę(szerokość),

y: uzyskajLosowąLiczbę(wysokość)

};

// Skojarz funkcję obsługi kliknięcia z elementem img

$("#mapa").click(function (zdarzenie) {

kliknięcia++;

// Oblicz odległość między kliknięciem (zdarzeniem) a celem (skarbem)

var odległość = obliczOdległość(zdarzenie, cel);

// Na podstawie odległości wybierz podpowiedź

var podpowiedź = skonstruujPodpowiedź(odległość);

// Zaktualizuj element #odległość nowym tekstem podpowiedzi

$("#odległość").text(podpowiedź);

// Jeśli kliknięcie było dostatecznie blisko, poinformuj o wygranej

if (odległość < 8) {

alert("Skarb został znaleziony po " + kliknięcia + " klinięciach!");

}

});

</script>

</body>

</html>